Reklam
Ahmet ÇELENK

Ahmet ÇELENK

Ahmet Çelenk ile Haberli Yorum

Kırsal Mahallelerin su ve harç ödemelerinde indirim aldığını biliyor musunuz?

13 Ocak 2021 - 13:25

Değerli okurlarımız uzun bir aradan sonra çok önemli bir konuyu haber vermek üzere bu yazıyı kaleme almak istedim. 

     Hepimizin bildiği üzre Büyükşehir Yasası ile birlikte köylerimiz mahalle statüsüne kavuştu. Ancak öyle bir yasa var ki bundan bir çoğumuzun haberi yok. 
Büyükşehir yasası ile mahalleye dönüştürülen köy ve beldeler isterlerse kırsal mahalle olabilecek. Mahallelerimiz ve beldelerimiz kırsal mahalle olduğu takdirde  harç ve su ücreti ödemelerinde indirimler sağlanıyor. Bir çok belediye başkanının bu yasadan haberi yok. 
   
  30 Mart 2014 seçimiyle birlikte Mahalleye dönüşen köylerin ve beldelerin ortak kullanılan tüm malları, meraları, taşınmazları Büyükşehir Belediyesine geçti. Ve belediyeler de köylerin meralarını yetkisi dahilinde sattılar. 
     Köyler mahalleye dönüşünce büyükşehir yasası ve kuralları geçerli olduğu için köylülerin ihtiyaç duydukları ahır ve benzeri yapıları yapmaları zorlaştı. Bürokratik engeller başladı. Tarımsal üretim, özellikle hayvancılık yapanlar için her geçen gün daha zor hale geldi.
Bütün bu olumsuzlukların üzerine Bakanlık harekete geçerek Tarım ve Hayvancılığı geliştirmek amacıyla yeni düzenlemeye imza attı. 

YENİ DÜZENLEMEDE NELER VAR 

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7254 Sayılı Kanun’un 10.maddesi ile başvuru yapmak şartı ile köy statüsü yeniden değiştiriliyor. Söz konusu Torba Kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen madde şöyle ;

 1-  Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç 90 gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir.
2- Bu belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması esastır. Ancak; tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen diğer mahallelerde de on bin metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik alan belirlenebilir. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan vasfı bu fıkrada belirtilen usulle kaldırılabilir.

3- Büyükşehir belediyesi, birinci fıkra uyarınca ilçe belediyesinden gelen teklifi aynen veya değiştirerek kabul edebilir ya da reddedebilir.

4- Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisinden muaftır.

5- Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi %50 indirimli uygulanır.

6- Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaz; anılan Kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları %50 indirimli uygulanır.

7- Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için %50’sini, konutlar için %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir.  4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için bu fıkrada belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmaz.

8- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 12 nci maddesinin yedinci fıkrası ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun ek 17 nci maddesi hükümlerinden yararlanan yerler; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya devam ederler.

9- Bu madde uyarınca kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerler hakkında 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin 15 ve 29. fıkraları uygulanmaz.”

Sonuç olarak İlçe belediye başkanlarının başvurması durumunda 2014 seçiminden önceki beldeler ve köyler kırsal mahalle olabiliyor ve suyu indirimli kullanmak, vergi, harç masrafları bir çok konuda muafiyet ve destekten yararlanabiliyor.

Bu yazı 1949 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum